Dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować iż we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, WPRT S.A. bierze udział w projekcie w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego związanym z wystąpieniem COVID-19.

  • Program operacyjny: POIR.03.00.00. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
  • Działanie: POIR.03.04.00. Dotacje na kapitał obrotowy
  • Tytuł projektu „Dotacja na kapitał obrotowy dla Warszawskiego Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych Spółka Akcyjna”
  • Nazwa zadania: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa
  • Opis planowanych działań: Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja
  • Wartość projektu: 226 914,12 PLN
  • Wkład Funduszy Europejskich: 100%