Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A. jest spółką akcyjną, która powstała 23 listopada 1991 roku, w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego o 40-letniej tradycji. Na dzień dzisiejszy wysokość kapitału akcyjnego wynosi 3.428 840,- zł

Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A. dla utrzymania i umacniania stałej i wysokiej pozycji na rynku budownictwa łączności oferuje usługi na coraz wyższym poziomie jakościowym i na korzystnych warunkach cenowych. Tę zdolność nasze Przedsiębiorstwo osiąga w drodze systematycznych inwestycji w nowe technologie wykonawstwa oraz w unowocześnienie organizacji firmy. 

Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A. dysponuje bogatym zapleczem technicznym w Warszawie i Białymstoku, łącznie z dobrze wyposażonym parkiem maszynowym. 

Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A. w obecnym kształcie jest jednym z najpoważniejszych wykonawców w budownictwie telekomunikacyjnym i teleinformatycznym.