Oto kilka ważniejszych danych obrazujących postęp techniczny i technologiczny prac wykonywanych na przestrzeni wielu lat przez naszą Spółkę.

 • Projektowanie, dostawa urządzeń oraz budowa instalacji systemu przesyłania danych, łączności radioliniowej i światłowodowej w ramach kontraktu MSWiA na „realizację pilotażowego odcinka zautomatyzowanego systemu radarowego nadzoru polskich obszarów morskich” finansowanego ze środków PHARE,
 • 2006 rok – rozpoczęcie realizacji wieloletniej Umowy Generalnej i Umów Wykonawczych w zakresie konserwacji i utrzymania infrastruktury sieci dostępowej Telekomunikacji Polskiej dla około 800 tysięcy abonentów  w Warszawie i Łodzi oraz prowadzenia prac budowlano-montażowych,
 • Montaż i przebudowa central telefonicznych na zlecenie Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie, Olsztynie, Katowicach i Krakowie,
 • Budowa linii światłowodowych dla potrzeb transmisji danych, instalacji teletechnicznych, nagłośnieniowych, systemu telewizji przemysłowej w obiektach Kancelarii Prezydenta, Sejmu i Senatu RP, URM,
 • konserwacja kabli światłowodowych i urządzeń teletransmisyjnych wybudowanych w ramach projektu WARS, zrealizowana na zlecenie Dyrekcji Okręgu TP S.A. w Warszawie,
 • Budowa sieci światłowodowej (400 km kabli) w 10 miastach Polski na zlecenie firmy Siemens, w ramach kontraktu Banku Światowego,
 • Budowa 50 km kabli światłowodowych od 12 do 40 włókien jedno- i wielomodowych dla potrzeb Metra w Warszawie do wszelkiego rodzaju transmisji: łączność, sterowanie urządzeń, sterowanie ruchu pociągów, telewizja itp. oraz kompletnej instalacji teletechnicznej,
 • Budowa linii światłowodowych dla Wojska Polskiego na zlecenie BIŁ MON,
 • Budowa sieci kablowej optotelekomunikacyjnej o długości 680 km dla Zakładu Telekomunikacji TP S.A. w Kielcach,
 • Wykonanie okablowania strukturalnego w nowym 30-piętrowym budynku administracyjno biurowym Telekomunikacji Polskiej (5000 gniazd) w Warszawie,
 • Budowa przyłączy światłowodowych do sieci szkieletowej ATM S.A. w Warszawie   o łącznej długości ca 60 km (projektowanie, budowa, montaż i pomiary kabli, montaż urządzeń końcowych, instalacje teletechniczne w obiektach),
 • Projektowanie i budowa traktów światłowodowych relacji: Warszawa Płock ; Wyszogród-Łódź o długości 230 km dla Bankowego Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELBANK S.A.. /obecnie EXATEL S.A./
 • Projektowanie i budowa na terenie całego kraju kablowych sieci miedzianych i światłowodowych na zlecenie m. innymi: Telekomunikacja Polska S.A., Netia S.A., RST El-Net S.A., ERA GSM Sp. z o.o., POLKOMTEL S.A.
 • Konserwacja w latach 2002-2005 sieci telefonicznych Telekomunikacji Polskiej w ramach  programu „Praca za Pracowników” w Warszawie, Białymstoku i Łodzi dla około 650 tysięcy abonentów,
 • Konserwacja i utrzymanie ponad 300 km relacji kabli światłowodowych dla dostawców usług szerokopasmowych,
 • Projektowanie i budowa systemów monitoringu wizyjnego w Pruszkowie, Wołominie, Mińsku Mazowieckim, Ostrowii Maz., Płońsku,
 • Wybudowanie i zainstalowanie ca 30 km pasywnej infrastruktury światłowodowej sieci dla potrzeb transmisji danych dla SPEC S.A. w Warszawie,
 • Przebudowa kabli miedzianych i światłowodowych kolidujących z budową Europejskiego Centrum Usług PHILIPS w Łodzi,
 • Budowa i modernizacja w latach 2010 – 2011 lokalnej sieci dostępowej Telekomunikacji Polskiej S.A. wraz z budową nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej,
 • Budowa w 2009 roku 22 km mikrokanalizacji dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie,
 • Budowa w 2011 roku 8,4 km linii światłowodowych na terenie Warszawy na potrzeby NASK,
 • Prace projektowe i inżynieryjne związane przebudową ciągów telekomunikacyjnych dla centralnego odcinka II linii metra w Warszawie.