Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A. oferuje swoje usługi 
w zakresie:

 • projektowania światłowodowych i miedzianych linii kablowych,
 • doradztwa technicznego,
 • montażu kabli telekomunikacyjnych miedzianych i światłowodowych,
 • budowy sieci mikrokanalizacji,
 • montażu urządzeń końcowych i uruchamianiu zestrojów cyfrowych,
 • uwielokratniania łączy w istniejących kablach,
 • okablowania strukturalnego i budowy wewnętrznych sieci transmisji danych,
 • budowy dedykowanych sieciom komputerowym instalacji elektrycznych,
 • montażu i uruchamiania urządzeń komutacyjnych,
 • budowy telefonicznej kanalizacji kablowej,
 • montażu i uruchamiania siłowni wszelkich typów, agregatów prądotwórczych i baterii akumulatorów,
 • montażu wewnętrznych instalacji telefonicznych, radiowych, zegarowych, przeciwpożarowych, alarmowych i telewizyjnych,
 • konserwacji, serwisów i remontów istniejących urządzeń łączności,
 • powiernictwa w rodzaju: Inwestor Zastępczy, Generalny Wykonawca,
 • sprzedaży materiałów i urządzeń niezbędnych do budowy linii telekomunikacyjnych i teleinformatycznych,