Jesteśmy Firmą z ponad 60-letnią tradycją i doświadczeniem w świadczeniu usług w sferze telekomunikacyjnej i teleinformatycznej.
Dążeniem naszym jest zapewnienie, aby poziom usług projektowych, inwestycyjnych, utrzymaniowych, konserwacyjnych i handlu spełniał wszystkie potrzeby i oczekiwania Klientów.
  Wszystkie przedsięwzięcia podporządkowujemy  potrzebom  i oczekiwaniom  naszych klientów, a śledząc stały rozwój  rynku usług telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, staramy się przewidzieć to, czego mogą oczekiwać w przyszłości.
Jesteśmy trwale zaangażowani w rozwój i umacnianie partnerskiej współpracy ze swoimi Kontrahentami. Na potrzeby klientów rozszerzamy   pakiety  naszych usług, wdrażając  najnowsze rozwiązania w branży telekomunikacyjnej i teleinformatycznej.
Poprzez terminowe realizowanie kontraktów w procesach  projektowania, wykonawstwa , konserwacji oraz handlu,  działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i etycznymi  zasadami współżycia społecznego,  umacniamy pozycję rzetelnej i wiarygodnej Firmy .
Dbając o rozwój Firmy zwiększamy jej  udział w rynku przez  pozyskiwanie zamówień z branży budowlanej oraz budownictwa drogowego  , a poprzez redukcję kosztów własnych, w połączeniu ze wzrostem wydajności pracy dbamy o zapewnienie konkurencyjności Spółki.
Elastyczność i fachowość naszej kadry inżynieryjno-technicznej umożliwia świadczenie usług wysokiej jakości przy jednoczesnym uwzględnieniu indywidualnych i specyficznych warunków  realizowanych projektów.
Dbając o tworzenie właściwego wizerunku firmy w relacjach z klientem, dążymy do tego, aby logo „WPRT S.A.” było postrzegane jako symbol  najwyższej jakości świadczonych usług.