Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A. w obecnym kształcie jest jednym z najpoważniejszych wykonawców w budownictwie telekomunikacyjnym, konkurencyjnym na tym rynku dzięki oferowaniu wykonawstwa robót w nowoczesnych technologiach i na najwyższym poziomie jakościowym krótkich terminów realizacji robót dogodnych warunków w zakresie finansowania i gwarancji na wykonane roboty personelu wykonawczego posiadającego odpowiednią wiedzę techniczną i spełniającego wymogi kwalifikacyjne wynikające z prawa budowlanego.

Dlatego też z pełną odpowiedzialnością oferujemy nasze usługi licząc na perspektywę wieloletniej współpracy, na obustronnie korzystnych warunkach. Wybierając na wykonawcę naszą firmę mają Państwo gwarancję fachowo, terminowo i kompleksowo wykonanej usługi, przy stosunkowo niskiej cenie. 

Referencje naszej Spółki.