2021-09-03

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Warszawskiego Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych S.A. zwołuje na dzień 29.09.2021 r. o godz. 13:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Zabranieckiej 8.

Czytaj dalej >>>


2021-01-19

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji.

Zarząd Warszawskiego Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych S.A. informuje że po raz piąty wzywa Akcjonariuszy do stawienia się w siedzibie Spółki w celu złożenia dokumentów akcji.

Czytaj dalej >>>


2020-12-22

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji.

Zarząd Warszawskiego Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych S.A. informuje że po raz czwarty wzywa Akcjonariuszy do stawienia się w siedzibie Spółki w celu złożenia dokumentów akcji.

Czytaj dalej >>>


2020-11-26

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji.

Zarząd Warszawskiego Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych S.A. informuje że po raz trzeci wzywa Akcjonariuszy do stawienia się w siedzibie Spółki w celu złożenia dokumentów akcji.

Czytaj dalej >>>


2020-10-29

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji.

Zarząd Warszawskiego Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych S.A. informuje że po raz drugi wzywa Akcjonariuszy do stawienia się w siedzibie Spółki w celu złożenia dokumentów akcji.

Czytaj dalej >>>


2020-09-30

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji.

Zarząd Warszawskiego Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych S.A. informuje że po raz pierwszy wzywa Akcjonariuszy do stawienia się w siedzibie Spółki w celu złożenia dokumentów akcji.

Czytaj dalej >>>


2020-09-01

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Zarząd Warszawskiego Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych S.A. informuje że zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie które odbędzie się w dniu 29 września 2020 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Spółki w Warszawie.

Czytaj dalej >>>