Opis stanowiska pracy:

  • Zarządzanie i nadzór nad projektami sieci szerokopasmowych w wybranych obszarach.
  • Organizowanie wykonania robót wewnętrznych i zewnętrznych związanych z budową sieci teletechnicznych światłowodowych w określonym terminie, zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową oraz warunkami BHP.
  • Dbanie o regularne i odpowiednie zaopatrzenie stanowisk pracy w niezbędne narzędzia, sprzęt i materiały.
  • Przygotowywanie frontu robót dla podwykonawcy oraz uczestnictwo w odbiorach  robót budowlanych.

Wymagania:

  • Wykształcenie techniczne lub wyższe kierunkowe: telekomunikacja ew. pokrewne lub doświadczenie w branży telekomunikacyjnej.
  • Praktyczną wiedzę i doświadczenie w koordynacji robót telekomunikacyjnych.
  • Praktyczną znajomość zagadnień budowy sieci telekomunikacyjnych: projektowanie oraz budowa.
  • Umiejętność pracy na podstawie warunków zawartych kontraktów.
  • Dyspozycyjność.
  • Uprawnienia budowlane do kierowania pracami budowlanymi w zakresie telekomunikacji będą dodatkowym atutem.

Oferujemy:

  • Pracę w polskiej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku oferującej innowacyjne rozwiązania telekomunikacyjne.
  • Stałe wynagrodzenie i premie od zakresu wykonywanych zadań i zaangażowania w pracę.
  • Zdobycie doświadczenia w branży telekomunikacyjnej.
  • Odpowiednie narzędzia pracy.
  • Przyjazne środowisko pracy.