KONTAKT

WPRT S.A.
03-872 Warszawa
ul. Zabraniecka 8

e-mail: wprt@wprt.com.pl

Centrala:
tel. 22 350 70 32

Kadry, Świadczenia Emerytalne:

tel. 22 350 67 50