Wysoce wykwalifikowani pracownicy naszej firmy mogą wykonać w ciągu roku:

  • kanalizację telefoniczną w ilości 500 km/otw.
  • wciągnięcie i montaż kabli sieci miejscowej, magistralnej i rozdzielczej w ilości 100.000 km/par
  • kanalizację wtórną dla kabli światłowodowych o długości 800 km
  • wciągnięcie i montaż kabli światłowodowych o długości 800 km